Miljö och kvalité


ARBETSMILJÖ


Vi ska erbjuda våra medarbetare en säker och sund arbetsplats och arbetsmiljö.


Detta sker genom:


 • Vid varje ny arbetsplats upprättas en riskanalys med arbetsinstruktioner.
 • Vi i det dagliga arbetet har ett arbetsmiljö-tänkande gällande material och hjälpmedel som vi använder, så som produkter, bockar, stegar och liftar.
 • Vi ser till att våra medarbetare har rätt utbildning för rätt arbete så att ingen behöver känna sig osäker i en arbetssituation.
 • Vi vill att arbetet ska kunna kombineras med en aktiv fritid med familj och vänner.
 • Vi erbjuder våra medarbetare hälsoundersökning via Previa företagshälsovård.
 • Vi arbetar nära varandra (chef och målare) vilket gör att vi diskuterar dagligen arbetsmiljöfrågor.

KvalitetspolicyVi arbetar för att erbjuda våra kunder högsta kvalité på våra arbeten, vilket sker efter dessa punkter:


 • Vi ser till att våra medarbetare har den utbildning som krävs och att de känner en yrkesstolthet.
 • Vi arbetar med material som uppfyller våra krav på kvalité. Vi har Alcros produkter som förstahandsval och vi ser att de motsvarar våra förväntningar på både kvalité och miljö.
 • Vi dokumenterar arbetet genom egenkontroller.
 • Vi sätter kundens önskemål främst och försöker anpassa vårt arbete genom att vara flexibla och tillmötesgående.

 

 

MILJÖPOLICY


Vi ska och utför våra arbeten så att vi minimerar vår miljöpåverkan men fortfarande kan erbjuda högsta kvalité på alla våra arbeten.

 

Vårat miljöarbete i praktiken:


 • Firma Exass försöker och strävar efter att i möjligaste mån använda miljömärkta och miljövänliga produkter. Vi använder oss av Alcros produkter och Alcro arbetar mycket aktivt för att produkter och tillverknings-processer ska vara miljövänliga samt allergivänliga.
 • Vårat avfall källsorteras och i första hand återanvändas, i andra hans återvinnas och i sista hans lämnas för deponering.
 • Vi ska i möjligaste mån minimera vårat restavfall.
 • Vi försöker minimera körandet av bilar. Vi samåker i möjligaste mån och planerar vårat arbete.

Kontakt

 

 

Firma Exass Måleri AB


Gevärsvägen 11

613 36 Oxelösund

 

Göran Exass

070-544 78 77

Goran@exass.se


Martin Exass

072-335 77 29

Martin@exass.se